Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

SELÇUKLU DİLTAŞ İLKOKULU

ZAMAN ÇİZELGESİ

Dersler Saatler
Toplanma 08.50 - 09.00
Birinci Ders 09.00 - 09.40
İkinci Ders 09.50 - 10.30
Üçüncü Ders 10.40 - 11.20
Dördüncü Ders 11.30 - 12.10
ÖĞLE TENEFÜSÜ
Beşinci Ders 12.50 - 13.30
Altıncı Ders 13.40 - 14.20
Yedinci Ders 14.30 - 15.10
İKİNDİ KAHVALTISI
Birinci Etüt Dersi 15.20 - 15.55
İkinci Etüt Dersi 16.05 - 16.40