Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

MERAM DİLTAŞ ORTAOKULU

ZAMAN ÇİZELGESİ

Dersler Saatler
Toplantı 08.50 - 09.00
Birinci Ders 09.00 - 09.40
İkinci Ders 09.50 - 10.30
Üçüncü Ders 10.40 - 11.20
Dördüncü Ders 11.30 - 12.10
Beşinci Ders 12.20 - 13.00
ÖĞLE TENEFÜSÜ
Altıncı Ders 13.40 - 14.20
Yedinci Ders 14.30 - 15.10
Birinci Etüt Dersi 15.20 - 15.55
İkinci Etüt Dersi 16.05 - 16.40