Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Diltaş Dil Öğretim ve Turizm Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında siz değerli velilerimizi, öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve ziyaretçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince şirketimiz “Veli Sorumlusu” sıfatıyla işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve siz Sayın Velilerimizin bizimle paylaşmış olduğunuz öğrenciye ve kendinize ait kişisel verilerinizin, yine işlenmesini gerektiren amaç çerçevesinde; elde edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Tanımı

Özel Diltaş Eğitim Kurumları tarafından eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında işlenen-toplanan Kişisel Veriler; öğrencimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin, öğrenci velilerimizin, tedarikçilerimizin başta kimlik bilgileri olmak üzere, IP adresleri, iletişim bilgileri, gerekli sağlık bilgileri, aile durum bilgileri, iş unvanı, meslek ve işyeri bilgileri, fotoğraf, görüntü; Öğrencimizin ilköğretim bilgileri, ilköğretim diploması bilgileri, okula giriş puanları, E-okul bilgileri, okula kesin kayıt yaptırmak için uygulanan ve öğrencilerimizin girdikleri her türlü sınav sonuç puanları ve sıralamaları, okul ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve banka hesap bilgileri, banka ödeme bilgileri, banka ödeme dekontları; Öğrencimizin eğitim öğretim hayatı boyunca aldığı notlar, sunumlar, katıldığı sosyal faaliyetler vb. bilgilerdir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak veri tabanlarımızda ve bulut ortamında tutulmaktadır. Toplanan tüm bilgiler KVKK’nın 11.maddesi gereği bize kvkk@diltas.com adresine mail göndererek veya 444 6 335 numaralı telefonumuzdan bizi arayarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme
  2. İşlenmişse bilgi talep etme
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurtiçinde(her türlü resmi kurum ve kuruluş ile bağlı kurum ve kuruluşlar gibi) veya yurtdışında (uluslararası akademik programların yürütüldüğü organizasyonlar, yurt dışı üniversite başvuruları ile ilgili kuruluşlar, öğrenci değişim programları yürüten kuruluşlar vb.)aktarıldığı 3. Kişileri bilme
  5. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
  6. KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
  7. Aktarıldığı 3.kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz iş gün içinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Özel Diltaş Eğitim Kurumları için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Diltaş KVKK Aydınlatma Metnini görmek için burayı tıklayınız...

Saygılarımızla,

Özel Diltaş Eğitim Kurumları