Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

VİZYONUMUZ

Demokratik, ilkeli, lider, atılımcı, tarafsız, şeffaf, yenilikçi, çağdaş bir kurum olma özellikleriyle "Eğitimde Önder" olmanın sorumluluğunu taşıyarak;

Cesur ama esnek,
Girişimci ama gerçekçi adımlarla bilgi toplumunun güvenilen, sevilen, özlenen, öğrenen, gülen, gelişen bir eğitim yuvası olmaktır.