Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

YABANCI DİL

Okullarımızda öğrencilerimize dünya standartlarında ve yaşam boyu kullanacakları kaliteli bir dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz yaratıcı düşünceye sahip ana dilini ve en az bir yabancı dili çok iyi bilen birer "Dünya Vatandaşı" olarak yetiştirilmektedir.
En temel kavram, kelime ve küçük dil parçalarının tamamen işitsel ve görsel öğelerle verildiği iletişimci ders metoduyla anaokulunda başlayan süreç farklı tekniklerin de kullanılmasıyla lise eğitimi boyunca sürmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz etkili sözlük kullanımını öğrenmekte, kelime ve kelime türleri üzerinde çalışmakta, mektup, e-mail, blog, günlük ve paragraf yazmaktadır. Öğrencilerimize not alma teknikleri öğretilerek sunumlar yaptırılmakta, bu sayede öğrencilerimizin topluluk önünde konuşma becerileri artırılmaktadır. Dersler tiyatral ortamda, öğrencilerimizin de eğlenerek öğrenecekleri koşullarda şekillenmektedir. Uygulanan tüm bu modeller dil öğrenimini yaşam biçimine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Yabancı dil eğitim süreci anaokulundan lise eğitiminin bitimine kadar artarak, yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Böylelikle her Diltaş mezununun günümüzün olmazsa olmazı en az bir yabancı dil hedefine ulaşması sağlanmaktadır.