Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

REHBERLİK

Rehberlik hizmetlerimizle öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak onların kendi potansiyellerini fark etmelerine ve bu sayede yaşam becerisi kazanmalarına olanak verilmektedir. Buna göre;
Okul öncesinde; hızlı ve yoğun öğrenme sürecinin zirvesinde bulunan öğrencilerimizin temel becerileri kazanmaları, İlkokulda; eğitim ortamına alıştırılan öğrencilerimizin kendini tanıyan ve kendine güvenen bireyler olarak sosyal olgunluk kazanmaları,
Ortaokulda; yetişkinlik dönemlerindeki bir çok özelliğin şekillenmekte olduğu bu dönemde öğrencilerimizin benlik duygusunu, sosyal ilişkilerini, değişen duygusal ve davranışsal özelliklerini dengelemeleri,
Lisede; öğrencilerimizin kendisini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan, sorgulayan, yaşadığı topluma karşı sorumluluğunu bilen, kapasite ve yeteneklerinin farkına varan ve kendini gerçekleştirme yolunda sağlam adımlar atmaları sağlanmaktadır.
Rehberlik ve psikolojik danışma basamaklarında öğrenci-veli-öğretmen işbirliğine büyük önem verilmektedir. Eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında velilerimiz ile iletişim kurularak gerekli durumlarda bireysel görüşmeler yapılmaktadır, genel konularla ilgili periyodik aralıklarda veli seminerleri düzenlenmektedir.