Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimize yönelik hedeflenen kazanımların belirlenmesinde, varolan aksaklıkların saptanmasında ve giderilmesinde, bunların sonucunda somut veriler ışığında öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize eğitim-öğretim sürecinde önemli destek sağlamak amacıyla ölçme değerlendirme araçları kullanılmaktadır.
Özellikle sene içerisinde uygulanan sınavlarda;
Güncel sınav sistemlerine göre soru kalıpları belirlenmekte ve özgün sorular kullanılmaktadır.
Öğrencilerimizin başarılarına ve tutumlarına göre performans düzeyleri analiz edilmektedir.
Önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan puanlama anahtarı ile değerlendirmeler yapılarak sonuçlar öğrencilerimize ve velilerimize iletilmektedir.
Öğrencilerimizin hedeflerine hangi düzeyde ulaştıkları Ölçme Değerlendirme Birimimiz ve Akademik Başarı Takip Birimimiz tarafından ortak bir şekilde tespit edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır ve öğrencilerimiz için yeni hedefler belirlenmektedir.