Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

KULÜPLER VE ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizi daha donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmek için kulüp saatleri düzenlenmekte ve yıl boyunca farklı türden etkinlikler yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimize sosyalleşme sürecinde;
İletişim becerisi kazandırılmakta,
Özgüven duygusu ve sorumluluk alma bilinci yerleştirilmekte,
Birlikte uyum içinde çalışma imkanı verilmekte,
Doğru kararlar vererek insiyatif kullandırılmakta,
Olaylara karşı objektif ve empatik tutumlar kazandırılmaktadır.