Diltaş Eğitim Kurumları

“Eğitimde Önder”

DERSLER

Güncel eğitim sistemine uygun olarak belirlenen hedeflere göre ders içerikleri titizlikle hazırlanmaktadır. Özellikle öğrenci merkezli yürüttüğümüz derslerimiz, çoklu zeka türleri de göz önünde bulundurularak işlenmekte ve bu sayede tüm öğrencilerimizin aktif katılımıyla tam öğrenme gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerimizin hızla değişen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri amacıyla öğretmenlerimiz tarafından bilgi teknolojileri her derste aktif olarak kullanılmaktadır. Öğrenmenin tam gerçekleşmesi adına gün ve saat gözetmeksizin takviye dersleri, etütler, online içerikli ders materyalleri sürekli olarak uygulanmaktadır.