Cambridge
Young Learners

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS SINAVLARI (5, 6 ve 7.sınıflar)

Young Learners Sınavları, 7 – 12 yaş arası İngilizce öğrenimi gören çocuklara yönelik olarak sınav tekniği öğretme ve seviye tespit amacıyla tasarlanmış geniş kapsamlı sınavlardır.

3 farklı aşamadan oluşmaktadır. Starters ( ilk anahtar düzey), movers ( ikinci anahtar düzey), flyers ( üçüncü anahtar düzey) ki flyers sınavı KET sınavı ile aynı düzeydedir ve adaylar 1000 civarında İngilizce kelime kullanabilmektedirler.

Sınav Hakkında

Her Yıl Türkiye’nin birçok şehrinde düzenlene n Cambridge YoungLearners (YLE) sınavları özellikle 7-13 yaş arası çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır ve İngilizce öğreniminde başarıyı teşvik eden ve seviyesini gösteren sınavlardır. Bu sınavlar Cambridge Üniversitesi tarafında düzenlenmektedir.

Bu dönem Özel Diltaş Eğitim Kurumları ve Cambridge ortak çalışmasıyla ESOL sınavları okulumuzda yapılacaktır. İçeriği resimli, renkli ve eğlencelidir; dolayısıyla öğrenciler soruları yanıtlarken aynı zamanda güdülenir ve motive olur. Seviye tespiti İngilizce öğrenimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından İngiltere’de hazırlanır ve sonuçları yine orada değerlendirilir. Tam kapsamlıdır çünkü dil öğrenmeye ilişkin dört beceriyi (Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma) içerir.

YLE Sınavları toplam 3 bölümden oluşur. Starters/ Movers/ Flyers.

Sınav Ücretleri

 • Younglearners sınavının ücreti 42£ dur.
 • Ket sınav ücreti 61£ dur.

CAMBRIDGE KET SINAVLARI Key English Test ( 8.SINIF)

KET üç bölümden oluşur;

 • Okuma / Yazma

  Adaylar, çeşitli kaynaklardan alınan kısa ve basit metinlerden istenilen bilgileri elde edebilme ve yazılı basit metinleri tamamlayabilme yeteneklerine göre değerlendirilirler. Yazılması istenen metnin içeriği ve gerçeğe uygunluğunu sağlamak için resimler ve uygun sayfa düzenleri kullanılmıştır. Okuma parçaları, işaretlerden, formlardan, ürün paketlerinden, rehberlerden ve gazetelerden derlenir. Yazma bölümünde ise basit formlar, mesajlar ve mektuplardan yararlanılır. Okuma kısmı ile ilgili kırk tane soru ve on beş tane tek-kelimelik yazılı cevap ile kısa bir metin yazımı için beş konu vardır. Sınavda çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma ve form doldurma tipi sorular kullanılmaktadır.

 • Dinleme

  Adayların kısa diyalogları takip edebilme ve her kelimeyi anlamasalar da konuşma içinde geçen bazı bilgileri anlayabilme becerileri test edilir. Adayların dinlediği metinler ya gerçek metinlerden uyarlanmıştır ya da gerçeğe uygun olacak şekilde özel olarak yazılmıştır. Bu kısımda kişiler arasında yapılan sohbetler, kaydedilmiş mesajlar ve telefon görüşmeleri yer alır. Bunlar, normal konuşma hızına kıyasla biraz daha yavaş bir hızda dinletilir.
  Dinleme kısmında on beş adet genel soru (çoktan seçmeli ve eşleştirme tipi sorular) ve on tane kısa yanıt isteyen soru (bir ya da iki kelime, sayı vs) vardır. Sınav yaklaşık 25 dakika sürmektedir.

 • Konuşma

  Konuşma testi iki bölümden meydana gelip, 8–10 dakika sürmektedir. Adaylar iki kişilik gruplar halinde iki sınav görevlisi (bir konuşmacı diğeri ise değerlendirme yapar) tarafından test edilir ve görüşme esnasında kendileri hakkında ve diğer konular üzerine hem sınav görevlisiyle hem de diğer aday ile sohbet etmeleri beklenir.
  Sınav görevlisi Bölüm 1’de adaylara hayatları hakkında sorular sorar; ikinci kısımda ise adaylar kişisel ve kişisel olmayan konularda olaylara dayanan sorular sorar ve cevaplar verir.

Bölümlerin ağırlıkları

Toplam not içinde Dinleme ve Konuşma bölümlerinin her birinin oranı %25, Okuma/Yazma bölümünün oranı ise %50’dir.

Sonuçlar

İki tür sınav geçme notu verilmektedir: “Geçti” ve “Üstün Başarı ile Geçti”. Ayrıca, başarısızlığı gösteren de iki not vardır: “Küçük Bir Farkla Başarısız (Narrow Fail)” ve “Başarısız (Fail)”. Sınav sonrasında bütün adaylara bir sonuç belgesi gelir (statement of entry), geçer not alan adaylara daha sonra sertifikaları da gönderilir.

SERTİFİKA ÖRNEKLERİ

Özel Diltaş Eğitim Kurumları
Tüm hakkı saklıdır.
En iyi "Internet Explorer 8" ve "Mozilla Firefox 3.6" veya daha yeni versiyonları ile görüntülenir.